top of page
Law Firm

Различното в нашия подход

Какво означава персонален подход в застраховането?

Тъй като раборим с повечето клиенти дългогодишно, ние можем да погледнем на риска и евентуалната щетимост в дългосрочен план. Това ни позволява и да предложим едни от най-добрите условия на пазара: не само финансово, но и като покрития на различните рискове.
Екипът ни от експерти има богат опит в застраховането: не само в издаването на полици! Ние ще сме до вас както в момента на оценка на риска и избиране на нужните ЗА ВАС покрития, така и в случай, че се наложи да се заведе щета. Ние ще се погрижим и за най-малкия детайл, така че да не трябва Вие или Вашите служители да се занимават с цялата администрация на полиците и свъраните с това документи.

bottom of page