top of page

Индивидуален подход за Вашите нужди

Здравни застраховки

Индивидуални или за цялото семейство: с покритие за лечение в болници в целия свят

Piggybacks
Shopping Spree

Автомобилни застраховки


Най-изгодните финансови условия! Защитете не само автомобила, но и водача и пътниците.

Имущество

Защитете дома си: за броени минути, без нужда от оглед или опис на имуществото!

Home Owners
Open Parachute

Пътуване

Високи лимити на покритие и асистанс. Включени специфични рискове.
Валидност в цял свят.

Живот и спестовни застраховки

Предназначени за хора с динамичен лайфстайл, рискови професии и хобита или за хора, желаещи да обезпечат финансово семейството си. Покритие срещу непредвидени обстоятелства.

Family Time
Law Firm

Бизнес застраховки

Различни нива на покритие, специални продукти за малкия и средния бизнес: имущество, прекъсване на дейността, оборудване, авария, обща гражданска отговорност, отговорност за продукта, отговорност на работодателя, злополука. Свържете се с нас за безплатен застрахователен одит и индивидуална оферта.

Специфични застраховки


Имате нужда от покритие на риска за специфичен случай или необичайна ситуация? Богатият ни опит ни позволява да оценим рисковете за най-ралични събития. Обадете ни се, за да изготвим индивидуално предложение.

Exhibition Space
bottom of page