Начало

Автомобил

  • Преференциални условия
  • Без да излизате от офиса си
  • Помощ при щети

Дом

Сключване за броени минути
Без оглед и опис
Застраховай онлайн!

Пътуване

Високи лимити на покритие & асистанс
Включени специфични рискове
Валидност в цял свят

Здраве

Адекватни здравни покрития
Достъп до специализирани здравни заведения
24 часова помощ

Живот

Застрахователни суми по избор на клиента
Разширен набор от покрития

Спестяване и живот

Атрактивни спестовни инструменти
Традиционно доказана висока доходност
Данъчни облекчения
Застрахователно покритие и допълнителни клаузи